Pakisuyo Travel & Tours

           Ang TRAVELMART ng Bayan  

3 DAYS & 2 NIGHTS  
Product Code: BTN- AL- 04

DATE
 RATES
 SEATS
June 4-6, 2018
  Php 15,999.00
  10
  June 6-8, 2018
  Php 15,999.00
  10
June 13-15, 2018
Php 15,999.00
  10
  June 15-17, 2018
  Php 16,999.00
  10
 June 18-20, 2018
 Php 15,999.00
 10
 June 20-22, 2018
 Php 15,999.00
 10
 June 27-29, 2018
 Php 15,999.00
 10

4 DAYS & 3 NIGHTS
Product Code: BTN- AL- 04

DATE
 RATES
 SEAT
June 3-6, 2018
  Php 17,999.00
  10
 June 15-18, 2018
  Php 18,999.00
  10
June 17-20, 2018
 Php 17,999.00
  10
June 22-25, 2018
  Php 18,999.00
  10
 June 24-27, 2018
 Php 17,999.00
 10